• OCPP1.6 Json Platforma dhe Sistemi i aplikacioneve

    OCPP1.6 Json Platforma dhe Sistemi i aplikacioneve

    Platforma "Pheilix Smart" OCPP1.6/2.0Json Cloud dhe sistemi APP u projektuan dhe u azhurnuan nga ekipi ynë inxhinierik.I krijuar si për përdoruesit komercial ashtu edhe për ata banesorë, sistemi "Pheilix Smart" OCPP1.6 Cloud Platform ofron një shërbim unik për çdo përdorues dhe/ose klient në varësi të aplikacionit duke na dhënë mundësinë për të ofruar kërkesat e nevojshme.